Senior Expres

Senior expres

Senior expres

Rada města navrhla zastupitelstvu schválení pravidel provozování Senior expresu ve stejném rozsahu jaký byl dodržován doposud. Navíc se rýsuje i možnost rozšíření jízd do Karlových Varů.    Senior expres funguje pro lidi starší 70 let a dále pro lidi, kterým je 18 let a více a mají průkaz ZTP nebo ZTP/P. K využívání služby je…

MHD

MHD

Městská hromadná doprava v Ostrově bude mít od 1. července upraven jízdní řád. Nově již také nebudou muset cestující přestupovat na Mírovém náměstí.   S úpravou jízdního řádu je spojeno i uzavření smlouvy s dopravním podnikem Karlovy Vary.   „My jsme doporučili zastupitelstvu uzavřít smlouvu na přímo s dopravním podnikem Karlovy Vary, který nám už…

Senior Expres

Senior Expres

Službu Senior Expres, kterou město zřídilo koncem května letošního roku, využívá neustále narůstající počet lidí. Hlavním úkolem Senior Expresu je usnadnit dopravu po městě méně pohyblivým seniorům. Určena je lidem starším 70 let a osobám starším 18 let, které jsou držiteli průkazu ZTP anebo ZTP/P. „Od počátku službu zajišťuje pro město Ostrov Městská policie Ostrov…

Senior Expres

Senior Expres

Služba Senior Expres, která je v Ostrově provozována od konce května, doznala významné změny při objednávání. Aktuálně si ji lidé mohou objednat již půl dne předem. Vozidlo označené jako Senior Expres má usnadnit dopravu po městě méně pohyblivým seniorům. Službu město zavedlo po vzoru Sokolova, kde projekt bez problémů funguje již třetím rokem. Provozovatelem je…

Senior expres

Senior expres

První jízdu má za sebou Senior Expres, služba určená občanům nad 70 let a občanům starších 18 let s průkazem ZTP a ZTP/P. Zájemci o přepravu musí vlastnit průkaz senior Expres, který je vydáván odborem sociálních věcí a zdravotnictví na městském úřadě. Kontaktní osobou pro případné dotazy k výdeji průkazů je paní Marcinková, na kterou…

Průkazy senior expres

Průkazy senior expres

Průkazy senior expres, nutné k využívání dopravních služeb Senior Expresu jsou od počátku dubna vydávány v úředních dnech na městském úřadě, na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Vystavení průkazu je bezplatné, zájemce s sebou musí přinést pouze jednu průkazovou fotografii a doklad o totožnosti, případně průkaz ZTP nebo ZTP/P. Kontaktní osobou pro vystavení průkazu i…

Senior pasy

Senior pasy

O senior průkazy nutné k využívání služby Senior Expres si lidé mohou žádat od 4. dubna na městském úřadě. Služba Senior Expres je určena občanům nad 70 let a občanům starších 18 let s průkazem ZTP a ZTP/P. Zájemci o službu musí vlastnit průkaz senior Expres, který je vydáván odborem sociálních věcí a zdravotnictví na…