rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Jarní úklid 2019 – Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Jarní úklid 2019 – Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Stejně jako v uplynulých letech i v letošním roce Město Ostrov naplánovalo v rámci jarního úklidu rozmístění velkoobjemových kontejnerů. Úklid je rozdělen na 9 etap a to od 13. dubna do 8. června. Probíhat bude jako obvykle v sobotních dopoledních hodinách. Kontejnery jsou určeny pouze k velkému odpadu z domácností, kam se řadí nábytek, koberce,…

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Stejně jako v uplynulých letech i v letošním roce Město Ostrov naplánovalo v rámci jarního úklidu rozmístění velkoobjemových kontejnerů. Úklid je rozdělen na 9 etap a to od 13. dubna do 8. června. Probíhat bude jako obvykle v sobotních dopoledních hodinách. Kontejnery jsou určeny pouze k velkému odpadu z domácností, kam se řadí nábytek, koberce,…