projekty

Oblastní charita Ostrov

Oblastní charita Ostrov

Oblastní charita Ostrov funguje v našem městě od roku 1994. Pomáhá lidem v nouzi bez ohledu na jejich náboženskou, politickou či rasovou příslušnost. Pomoc se děje především prostřednictvím jednotlivých charitních projektů. Nutné je obstarat poměrně velké množství finančních prostředků. “ Nežijeme pouze provozně náklady jenom z dotací, to je nereálné, dotace ty pokrejou jakžtakž provozní…