příspěvky

Příspěvky na obnovu památek

Příspěvky na obnovu památek

Karlovarský kraj vyhlásil druhé kolo dotačního programu na obnovu a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů. Celkem vyčlenil další dva miliony korun a o dotaci budou moci žádat vedle nových žadatelů také ti, kteří nebyli podpořeni v první výzvě programu. Příjem elektronických žádostí bude probíhat od 25. května do 3. června letošního roku, přičemž…

Dům pokojného stáří Květinka Ostrov

Dům pokojného stáří Květinka Ostrov

Vedení města Ostrov se rozhodlo prostřednictvím návštěv seznámit s fungováním organizací poskytujících sociální služby, které z rozpočtu města získávají příspěvky na provoz. Na přátelské, neformální návštěvy s účelem seznámit se blíže s poskytovanými službami i spokojeností klientů, vyrazila místostarostka města Ilona Leupold v doprovodu pracovnic odboru sociálních věcí a zdravotnictví. “ Vzhledem k tomu, že…