přípěvky

Příspěvky pro zdravotně postižené děti

Příspěvky pro zdravotně postižené děti

Celkem 170 tisíc korun je z rozpočtu města vyčleněno na příspěvky pro zdravotně postižené děti pro rok 2018. Město Ostrov přispívá již od roku 2014 jednorázovým příspěvkem zdravotně postiženým dětem, které mají trvalé bydliště na území našeho města. “ Příspěvky můžou získat nezletilé děti nebo nezaopatřené děti ve věku od roku do 18 let. Tyto…