potkani

Potkani ve městě

Potkani ve městě

V katastru města a jeho místních částech se bohužel objevil problém s přemnožením potkanů. Město Ostrov je samozřejmě o nepříjemné záležitosti informováno a situaci řeší. Na tomto základě byla vydána na Zasedání Zastupitelstva města 18. dubna obecně závazná vyhláška nařizující plošnou deratizaci. Tzn., že všichni majitelé nemovitostí i podnikatelé musí nasadit nástrahy proti hlodavcům a…

Deratizace ve městě

Deratizace ve městě

Provedení speciální ochranné deratizace na území města Ostrova, kterou nařizuje obecně závazná vyhláška o ochraně veřejného zdraví, odsouhlasili zastupitelé na zářijovém jednání. V katastru Ostrova bude probíhat v období od 1. října až do 30. listopadu a to na základě zvýšeného výskytu potkana obecného a myši domácí. Deratizace je prováděna kvůli ochraně zdraví obyvatel města…