pokuta

Platební terminál MP Ostrov

Platební terminál MP Ostrov

Nový platební terminál mohou od 20. listopadu využívat hříšníci platící své prohřešky u městské policie. Stále více občanů si stěžovalo na skutečnost, že není možné zaplatit pokutu bezhotovostním způsobem. Z tohoto důvodu zajistil finanční odbor městského úřadu umístění terminálu přímo na služebnu městské policie. Pokuty je možné samozřejmě i nadále hradit v hotovosti.

Psí exkrementy ve městě

Psí exkrementy ve městě

Odtání sněhu ve městě odkrylo na spoustě míst nevzhledně vyhlížející psí exkrementy, které právem obtěžují občany města. Městská policie se zaměří na pejskaře, kteří po svých miláčcích neuklízí. Dokud byla sněhová pokrývka dostatečně veliká, nejevil se problém až v takové míře, jak se ukázalo při oblevě. Psí exkrementy nás provázejí, v jakékoli formě, téměř na…

Jízda bez řidičáku

Jízda bez řidičáku

Jak s posledních šetření vyplývá, na silnicích se stále najdou jedinci, kteří se nebojí vyjet se svým vozem bez řidičského průkazu. Přitom si neuvědomují, že jim za takové jednání hrozí sankce. Každý řidič, s platným řidičským průkazem, jej musí na základě zákonné povinnosti předložit při silniční kontrole. A to jak policistovi, vojenskému policistovi, celníkovi ale…

Kontroly kotlů

Kontroly kotlů

Topná sezona je již v plném proudu. Lidé by neměli zapomínat na kontrolu technického stavu svého kotle, tu jsou povinni zajistit způsobilou osobou každé dva roky. První kontrola musí být provedena nejpozději do konce letošního roku. Příslušné potvrzení musí mít majitelé kotlů připravené předložit při namátkových kontrolách úřadů. V případě pokud jej nepředloží, hrozí jim…

Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva

Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva

Podle zákona o ochraně ovzduší musí majitelé kotlů na tuhá paliva zajistit jejich odbornou kontrolu. Pokud tak neučiní, hrozí jim vysoké pokuty. Majitelé kotlů na tuhá paliva, kteří je využívají k vytápění nejen rodinných domů, mají ze zákona povinnost zajistit jednou za dva roky provedení jejich kontroly technického stavu odborně způsobilou osobou. Kontrolou musí kotle…