podzim

Podzimní blokové čištění

Podzimní blokové čištění

V ulicích města Ostrov probíhá až do 27. října pravidelné blokové čištění, které realizuje firma Marius Pedersen. V daných lokalitách je čištění vždy oznámeno nejméně s týdenním předstihem. Úklid probíhá v pracovní dny v čase od 7:00 do 15:00 hodin. Majitelé vozidel by měli dodržovat stanovené pokyny a svá vozidla včas přeparkovat. Pokud tak neučiní,…

Kontejnery na bioodpad v Ostrově

Kontejnery na bioodpad v Ostrově

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou v lokalitách u zahrádek přistaveny i v letošním roce. Nádoby budou rozmístěny v období od září až do listopadu, vždy o víkendech. Přistaveny budou jen v místech, kde se osvědčily a lidé do nich odkládali pouze bioodpad, mezi který se řadí zejména listí, tráva, zbytky ovoce a podobně. V ostatních…