platební terminál

Bezhotovostní platby

Bezhotovostní platby

Město Ostrov nově nabízí občanům možnost úhrady poplatků na městském úřadě prostřednictvím platebních karet. Od poloviny listopadu jsou k dispozici občanům platební terminály a to na pokladně městského úřadu budova A, přízemí u občanek a na pokladně budova B, v prvním poschodí na odboru finančním. Příjem bezhotovostní platby je možný i bezkontaktně – soupis akceptovaných…