Ostrovský Macík

Ostrovský Macík

Ostrovský Macík

Rok 2018 byl pro Ostrovský Macík, podle jeho vedení, velmi náročný, ale i přesto úspěšný.  Podařilo se pomoci více jak čtyřem stovkám zvířat v nouzi. Většinou se jednalo o velmi vážné případy poranění nebo onemocnění. Tato pomoc je velmi nákladná, protože každé zvíře vyžaduje individuální přístup. Přesto se i v roce 2018 podařilo chod spolku…

Ostrovský Macík – záchranné vozidlo

Ostrovský Macík – záchranné vozidlo

Spolek Ostrovský Macík obdržel od Karlovarského kraje dar v podobě vyřazeného vozidla záchranné služby. Díky tomuto daru tak budou moci pracovníci nejen obnovit vozový park, ale i značně rozšířit a zkvalitnit svou činnost na pomoc zvířatům v nouzi. Auto záchranné služby ještě musí projít dovybavením a úpravou, aby vyhovovalo potřebám zvířat. Doplnit bude potřeba přepravní…

Ptačí chřipka

Ptačí chřipka

Ptačí chřipka, která v těchto dnech sužuje Evropu a rozšířila se i do České republiky, nemá podle posledních informací Státní veterinární správy, žádné evidované ohnisko nákazy v Západních Čechách. Influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící opeřence, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy. Virová…