Ostrovská teplárenská

Ostrovská teplárenská a.s.

Ostrovská teplárenská a.s.

Ostrovská teplárna chce svým zákazníkům zajistit, v případě potřeby, teplo i mimo topnou sezónu. Pomoci jí mají alespoň dvě třetiny souhlasů jednatelů společenství vlastníků jednotek a bytových družstev.    Topná sezóna začíná v našem městě 1. září a končí 31. května. V období mimo sezónu, při nepříznivém a chladném počasí, teplárna je sice schopna dodávat…

Ostrovská teplárenská a.s.

Ostrovská teplárenská a.s.

V ostrovské teplárně probíhá poměrně unikátní výstavba akumulátoru tepla. Akumulátor se skládá ze dvou nádrží o objemu 260 m3 o výšce 23 metrů. Sloužit bude pro krytí odběrových špiček tepla, což znamená, že v době malého odběru tepla bude nabíjen a v době špičkového odběru bude dodávat teplo do horkovodu. Tím dojde k úspoře provozních…

Likvidace větví

Likvidace větví

Společnost Ostrovská teplárenská a. s., nabízí občanům a organizacím bezplatnou likvidaci větví ze stromů. Větve je možné vozit do areálu teplárny v průběhu pracovního týdne v čase od 10.00 do 17.00 hod. Jejich odběr zajistí vrátný společnosti. Podmínkou převzetí je kromě vyložení na určeném místě na skládce  také odevzdání větví bez příměsí, jako jsou hlína,…

Ostrovská teplárenská a.s.

Ostrovská teplárenská a.s.

Ostrovská teplárenská, a.s. úspěšně zahájila v sobotu 22. září vytápění ve městě. V pondělí si teplo do svých domů pustili i poslední odběratelé, kromě Mateřské školy Myslbekova, kde na žádost pana ředitele Fouse bude vytápění zahájeno až v pondělí 1.října.U příležitosti zahájení topné sezóny vydala teplárna i svůj první zpravodaj. Náklady na tisk jednoho zpravodaje…

Ostrovská teplárenská a.s.

Ostrovská teplárenská a.s.

Unikátní instalace uhelného kotle za pomoci vysokozdvižné techniky proběhla v ostrovské teplárně v minulém týdnu. Výstavba uhelného kotle K 7 přijde společnost Ostrovská teplárenská přibližně na 90 milionů korun. Způsob umístění kotle není běžnou záležitostí. Do místa určení, tedy do kotelny jej bylo nutné skutečně doslova zasunout. Podle slov předsedy představenstva OT je akce tohoto…

Sokoli hnízdící na komíně Ostrovské teplárenské

Sokoli hnízdící na komíně Ostrovské teplárenské

Na komíně Ostrovské teplárenské se usídlil sokolí pár. Instalována mu zde byla hnízdící budka, kde by podle předpokladů mohli sokoli vyvést své mladé. Sokol stěhovavý prakticky v 70 letech minulého století vymizel z ČR. Důsledkem jeho vyhynutí byly pesticidy používané v přírodě, které znemožnily sokolům další rozmnožování. V současné době se k nám do Čech…