opravy ulic

Opravy ulic

Opravy ulic

Stavební práce na revitalizaci ulic Štúrova, Májová, Palackého, které započaly v loňském roce, pokračují. V roce 2018 byly práce dokončeny ve Štúrově ulici. Část prací v Palackého ulici se přesunula do roku letošního. Nyní zde již zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky a dodělávají se terénní úpravy. „V letošním roce jsme vysoutěžili další dvě etapy této…

Opravy ulic

Opravy ulic

Další dvě frekventované silnice ve městě prochází opravami. První oprava probíhá na Hlavní třídě v úseku obou větví Kollárova – Masarykova. Povrch vozovky zde byl popraskaný, v místech překopů se vyskytovaly trhliny a obrusná vrstva byla zčásti vydrolena.  Součástí opravy je i vybourání stávajících zapuštěných betonových chodníků a obrubníků i obnova vodorovného dopravního značení. Celkově…