odpad

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Do celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, se zapojili dobrovolníci v Ostrově i v Hroznětíně. Úklid vybraných lokalit se uskutečnil v sobotu 7. dubna. V brzkých ranních hodinách se sešlo několik dobrovolníků u zahrádkářské osady v Klášterní ulici v Ostrově, aby pomohli odstranit nepořádek, který se zde nejen během zimy nashromáždil. „My jsme se rozhodli…

Jarní úklid v Ostrově

Jarní úklid v Ostrově

Velkoobjemové kontejnery na odpad z domácností budou i v letošním roce rozmístěny na území města v období od 14. dubna do 9. června. Celkem na osm etap je naplánováno rozmístění kontejnerů v blízkosti obytných domů, které se uskuteční vždy v sobotu v dopoledních hodinách. Odkládat do nich bude možné nepotřebné věci z domácnosti, jako například…

Třídění odpadu v Ostrově

Třídění odpadu v Ostrově

Ke zlepšení v třídění odpadů v celém katastru města a jeho přilehlém okolí se město stále snaží obyvatele motivovat různými způsoby. V území města a jeho přilehlém okolí se v současné době nachází celkem 114 sběrných míst. Skládají se z nádob na plast, sklo a papír. Na některých místech jsou ještě přidávány nádoby na kovy,…

Velkoobjemové kontejnery v Ostrově

Velkoobjemové kontejnery v Ostrově

Nepotřebné věci z domácností mohou v rámci podzimního úklidu odkládat lidé do velkoobjemových kontejnerů, které budou na území našeho města rozmístěny v osmi etapách, v období od 23. září až do 11. listopadu. Podle daného harmonogramu umístěného na internetových stránkách města budou nádoby na odpad přistaveny vždy v sobotu v ranních hodinách a odvezeny po…

Velkoobjemové kontejnery

Velkoobjemové kontejnery

Velkoobjemové kontejnery na odpad z domácností budou v Ostrově a přilehlých obcích rozmístěny v období od 8. dubna až do 27.května. Jarní rozmístění kontejnerů ve městě je naplánováno na osm etap. Podle daného harmonogramu bude nádoba na odpad přistavena na určené místo vždy v sobotu v ranních hodinách a odvezena bude v tentýž den po…

Ceny za svoz odpadu pro rok 2017

Ceny za svoz odpadu pro rok 2017

Ceny za svoz odpadů zůstávají v našem městě i v letošním roce stejné. Aktuální ceník vstoupil v platnost 1. ledna. Ceny za svoz komunálního odpadu z domácností zůstávají beze změn více než tři roky. Podílí se na tom i skutečnost, že většina obyvatel Ostrova poctivě třídí odpad, díky tomu se snižuje četnost vývozu nádob a…