Oblastní charita

Oblastní charita

Oblastní charita

Oblastní charita Ostrov získala již podruhé tzv. divokou kartu nadace ČSOB, kdy se ucházela spolu s dalšími subjekty o finanční podporu. Díky štědrosti individuálních dárců i organizovaných akcí charita získala 76 161 Kč, což byl druhý nejlepší výsledek v našem kraji, a proto také obdržela nadační příspěvek ve výši 40 000 Kč, čímž se celková…

Podpora – Oblastní charita Ostrov

Podpora – Oblastní charita Ostrov

Oblastní charita Ostrov byla vybrána díky hlasům veřejnosti na Divokou kartu, s žádostí o nadační příspěvek na zlepšení vybavenosti a zázemí Domovů pokojného stáří v Ostrově a Hroznětíně, v rámci programu ČSOB pomáhá regionům 2018 – podzimní výzva. I nadále je, ale charita jednou ze čtyř organizací za Karlovarský region, kdy může získat 25 000,-…

Hlasování – Oblastní charita

Hlasování – Oblastní charita

Široká veřejnost může podpořit projekt Oblastní charity Ostrov s názvem Zlepšení vybavenosti a zázemí našich Domovů pokojného stáří v Hroznětíně a Ostrově. Potřebným vybavením a zázemím jsou myšlena napřiklad kovová křesla s područkou, výmalba interiéru, LED televize, ale i kompostér nebo závěsné háky na truhlíky a spousta dalších užitečných pomocníků pro v uvozovkách obyčejný život…

Oblastní charita Ostrov

Oblastní charita Ostrov

Oblastní charita Ostrov funguje v našem městě od roku 1994. Pomáhá lidem v nouzi bez ohledu na jejich náboženskou, politickou či rasovou příslušnost. Pomoc se děje především prostřednictvím jednotlivých charitních projektů. Nutné je obstarat poměrně velké množství finančních prostředků. “ Nežijeme pouze provozně náklady jenom z dotací, to je nereálné, dotace ty pokrejou jakžtakž provozní…

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

17. ročník Tříkrálové sbírky organizované oblastní charitou Ostrov probíhá v našem městě a okolí ve dnech 3. až 15. ledna. Sbírka byla již tradičně zahájena v kostele sv. Michaela a Panny Marie Věrné, tentokrát biskupem Františkem Radkovským. Rolí prvních králů se zhostili tři známé tváře z vedení ostrovské radnice. Vykoledovaná částka bude použita na vybavení…