občané

Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření

Jsou v Ostrově podmínky pro kvalitní život? Tak zní téma dotazníkového šetření, které v těchto dnech probíhá mezi občany města. Město Ostrov celkově hodnotí svůj rozvoj za posledních 10 let a zároveň připravuje priority nového strategického plánu rozvoje města s výhledem na 10 let dalších. Hlavní cílem strategického plánu je zajistit všem, kteří v Ostrově,…