Myslivna

Zasedání Zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva

Na sedmém řádném zasedání Zastupitelstva města Ostrov jednali zastupitelé ve středu dvacátého září více než sedm hodin o hotelu Myslivna, Dopravním podniku Ostrov, ale i o hazardu na území našeho města. Na programu zářijového jednání bylo celkem 18 bodů a zúčastnilo se ho pouze 17 zastupitelů z 21. Po schválení navrženého programu v původním znění…

1. řádné Zasedání Zastupitelstva města

1. řádné Zasedání Zastupitelstva města

Činnost městské policie v roce 2016, budoucnost hotelu Myslivna, ale i schválení podání žádosti o dotace pro základní školy, to vše bylo na programu prvního jednání zastupitelstva v letošním roce.    Vzhledem k nepřítomnosti starosty města Pavla Čekana vedl tentokrát jednání místostarosta Josef Železný. Přítomných bylo 18 zastupitelů a zastupitelstvo bylo tedy usnášení schopné. Podle…

Hotel Myslivna

Hotel Myslivna

S budoucností bývalého hotelu Myslivna se ostrovští zastupitelé mohli seznámit na pracovním jednání začátkem ledna. Zastupitelé byli na pracovní jednání pozváni již koncem loňského roku na prosincovém zasedání zastupitelstva města. Vedení města předložilo všem zúčastněným návrh na přestavbu hotelu U Zámku a výstavbu měšťanského pivovaru. „Projekt vlastně začal tím, že jsme tedy koupili bývalý objekt…

Rekonstrukce hotelu Myslivna v Ostrově

Rekonstrukce hotelu Myslivna v Ostrově

V průběhu následujících dnů budou zahájeny bourací a demoliční práce na objektu čp. 225 veřejnosti blíže známém jako hotel Myslivna. Hotel Myslivna byl v provozu do roku 2005. Od té doby byl uzavřen a pomalu chátral. Vzhledem k těsné blízkosti zrekonstruovaného zámku i z důvodu získání nových prostor s ubytovací kapacitou se rozhodlo město k…