městské byty

Byty ve městě

Byty ve městě

Město Ostrov disponuje zhruba 8 stovkami bytů, které postupně prochází rekonstrukcí. Zmodernizované byty by měly mít vyšší nájemné než ty, které projdou celkovou opravou.   V městských bytech dochází k přirozené obměně nájemníků. V okamžiku, kdy se byt uvolní, předtím než se do něj mohou nastěhovat další nájemníci, projde celkovou rekonstrukcí. To znamená, že se…

Městské byty

Městské byty

Žadatele o přidělení městských bytů i jejich nájemníky čekají některé změny. Do konce března také běží lhůta pro obnovení žádostí o byt pro ty žadatele, kteří již jsou v pořadníku zařazeni. Vedení města zavedlo přísnější pravidla především pro žadatele o přidělení městských bytů. Kromě podmínky bezdlužnosti městu a toho, že žadatel nesmí být vlastníkem nemovitosti…

Městské byty

Městské byty

Ze soboty na neděli 20. ledna došlo k havárii topení v městském bytě, což způsobilo vytopení provozovny České pošty v Ostrově. V pondělí 21. ledna byla provedena opatření k zabránění dalších škod. Česká pošta byla v tento den z technických důvodů celá uzavřená. Následující den začaly probíhat práce na odstranění havárie a Česká pošta měla…

Žádosti o městské byty

Žádosti o městské byty

Podané žádosti o městské byty je nutné pravidelně každoročně aktualizovat ve stanoveném termínu od 1. ledna do 31. března. Zkontrolovat je potřeba uvedené údaje žadatelů, včetně kontaktů, případné změny rodinného stavu či nezájem o další vedení žádosti v evidenci. Tiskopis k obnovení žádosti je k dispozici na Městském úřadě Ostrov nebo na internetových stránkách v…

Opravy městských bytů

Opravy městských bytů

Město Ostrov má v současné době ve své správě celkem 808 bytů. Třináct z nich bylo v loňském roce kompletně zrekonstruováno. Ve stejném duchu se bude pokračovat i letos. V roce 2017 už byly zhotovitelskou firmou zcela zrekonstruovány další dva byty a v plánu je opravit ještě minimálně dalších 6, které jsou již vyklizeny. “…