kraj

Senior expres

Senior expres

Ostrov se společně s Kraslicemi, Mariánskými Lázněmi a Aší řadí mezi obce s rozšířenou působností, které podaly žádosti o dotace, na pořízení Senior expresu.  Kraj vyčlenil na tento dotační program částku 1 milion korun, kdy každý žadatel může získat maximálně 250 tisíc korun. Udělení dotací musí ještě schválit na prosincovém jednaní krajské zastupitelstvo. Díky Senior…

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace

Karlovarský kraj vyzývá majitele rodinných domů k podání žádosti o kotlíkové dotace. Kraj spustil koncem měsíce srpna již v pořadí druhou vlnu kotlíkových dotací, díky které mohou majitelé rodinných domů získat více než 64 milionů korun na výměnu starých a neekologických kotlů za nové. K dnešnímu dni zbývá z uvedené částky ještě zhruba 22 milionů,…

II. výzva kotlíkových dotací KK

II. výzva kotlíkových dotací KK

Karlovarský kraj vyhlásil druhou výzvu v první vlně kotlíkových dotací. Výzva byla vyhlášena v pátek 28. dubna a mezi žadatele o výměnu starých neekologických kotlů bude rozděleno 8,3 milionu korun, které postačí na výměnu přibližně 65 vytápěcích zdrojů. Podávat žádosti bude nutné fyzicky, kdy každý žadatel bude moci přinést maximálně 2 žádosti. Jejich příjem kraj…

Kotlíkové dotace – 2. vlna

Kotlíkové dotace – 2. vlna

Karlovarský kraj se zapojí do druhé vlny kotlíkových dotací. V současné době podává Karlovarský kraj žádost na Ministerstvo životního prostředí a pomalu se připravuje na další vlnu kotlíkových dotací. Pokud ministerstvo žádost schválí, získají občané kraje více než 64 milionů korun na výměnu starého kotle za nový. Druhá vlna se bude od předchozí lišit v…

Karlovarský kraj chce požádat o navýšení kotlíkové dotace

Karlovarský kraj chce požádat o navýšení kotlíkové dotace

Karlovarský kraj by rád využil možnosti nabízené ministerstvem životního prostředí a získal dodatečné finanční prostředky na výměnu dosluhujících kotlů. Kraj původně dostal na kotlíkové dotace 67,2 milionu korun. Nyní se nabízí možnost navýšení dotací na částku téměř 74 milionů korun. Podmínkou navýšení dotace je vyšší počet vyměněných kotlů z původně požadovaných 440 na 492, což…