kontejnery

Jarní úklid v Ostrově

Jarní úklid v Ostrově

Velkoobjemové kontejnery na odpad z domácností budou i v letošním roce rozmístěny na území města v období od 14. dubna do 9. června. Celkem na osm etap je naplánováno rozmístění kontejnerů v blízkosti obytných domů, které se uskuteční vždy v sobotu v dopoledních hodinách. Odkládat do nich bude možné nepotřebné věci z domácnosti, jako například…

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad

Velkoobjemové kontejnery na biodpad budou i v letošním roce rozmístěny v blízkosti rodinných domů a zahrádek, v jarních měsících, v určitých lokalitách města. Přistaveny budou vždy o víkendu. Odložit je do nich možné suchou trávu, větve keřů a stromů, ale i například některé potraviny, které jsou biologicky rozložitelné. První kontejnery u zahrádek v ulici Klášterní,…

Velkoobjemové kontejnery

Velkoobjemové kontejnery

Nepotřebné věci z domácností mohou v rámci podzimního úklidu odkládat lidé do velkoobjemových kontejnerů, které budou na území našeho města rozmístěny v osmi etapách, v období od 23. září až do 11. listopadu. Podle daného harmonogramu umístěného na internetových stránkách města / www.ostrov.cz / budou nádoby na odpad přistaveny vždy v sobotu v ranních hodinách…

Kontejnery na bioodpad v Ostrově

Kontejnery na bioodpad v Ostrově

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou v lokalitách u zahrádek přistaveny i v letošním roce. Nádoby budou rozmístěny v období od září až do listopadu, vždy o víkendech. Přistaveny budou jen v místech, kde se osvědčily a lidé do nich odkládali pouze bioodpad, mezi který se řadí zejména listí, tráva, zbytky ovoce a podobně. V ostatních…

Velkoobjemové kontejnery

Velkoobjemové kontejnery

Velkoobjemové kontejnery na odpad z domácností budou v Ostrově a přilehlých obcích rozmístěny v období od 8. dubna až do 27.května. Jarní rozmístění kontejnerů ve městě je naplánováno na osm etap. Podle daného harmonogramu bude nádoba na odpad přistavena na určené místo vždy v sobotu v ranních hodinách a odvezena bude v tentýž den po…

Bílé kontejnery na ošacení v Ostrově

Bílé kontejnery na ošacení v Ostrově

Bílé kontejnery na použité ošacení byly v našem městě rozmístěny v červenci letošního roku. Ty se podle posledních výsledných zjištění velmi osvědčily. Firma, která má kontejnery na starost, odložené věci protřídí a ty nejlepší vybrané kusy ošacení se následně stanou součástí charitativního šatníku, kde poptávka po oblečení podle slov jejího ředitele Tomáše Fexy, rok od…