katalog

Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb

Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb

Aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb vydalo Město Ostrov. Katalog vznikl v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb v našem městě a je sestaven z podkladů dodaných právě poskytovateli jednotlivých služeb. Jeho hlavním cílem je nabídnout uživatelům nejen přehled služeb, ale i pomoci při výběru nejvhodnější sociální služby, která pomůže v dané životní situaci…