kanalizace

Výstavba kanalizace

Výstavba kanalizace

 Město Ostrov má vybudovaný rozsáhlý kanalizační systém s moderní plně automatizovanou čistírnou odpadních vod. Systém má dostatečnou kapacitu, aby se na něj mohly napojovat další doposud neodkanalizované části Ostrova. K dnešnímu dni je na něj napojen i Vykmanov a Dolní i Horní Žďár. Zároveň se v současné době připravuje připojení Květnové. Položeny zde budou necelé…

Výstavba areálu IZS v Ostrově je v plném proudu

Výstavba areálu IZS v Ostrově je v plném proudu

V březnu letošního roku byla terénními úpravami započata výstavba areálu Integrovaného záchranného systému. Areál záchranných složek se bude skládat ze tří staveb. Zdravotnické záchranné služby, hasičské zbrojnice Karlovarského kraje a budovy pro městskou policii a sbor dobrovolných hasičů. Vyroste na Jáchymovské ulici, místo již několik let chátrajícího zahradnictví. Terénní úpravy si v první fázi vyžádaly…