blokové čištění

Jarní blokové čištění

Jarní blokové čištění

Jarní blokové čištění ve městě je naplánováno na období od 2.dubna do 28. června letošního roku. Úklid bude zaměřen, stejně jako v předchozích letech, především na odstranění posypového materiálu po zimním období a dalších nečistot za pomoci mechanických čistících strojů. Patří sem zametání a mytí komunikací, chodníků i parkovacích míst. K tomu náleží i ruční…

Blokové čištění 2019

Blokové čištění 2019

Jarní blokové čištění ve městě je naplánováno na období od 2.dubna do 28. června letošního roku. Úklid bude zaměřen, stejně jako v předešlém období, především na odstranění posypového materiálu po zimním období a dalších nečistot za pomoci mechanických čistících strojů. To jest zametení a mytí komunikací, chodníků, parkovacích míst, ke kterému samozřejmě náleží i ruční…

Podzimní blokové čištění

Podzimní blokové čištění

Pravidelné podzimní blokové čištění města bylo usnesením Rady města ze dne 25. června zrušeno a to vzhledem ke skutečnosti, že se jevilo jako neefektivní a neřešilo odstranění spadaného listí, pro které bylo sjednáno. I nadále bude probíhat průběžné strojní čištění komunikací a chodníků. Úklid zelených ploch od listí bude prováděn dodavatelskou firmou při sečích průběžně,…

Zrušení – podzimní blokové čištění

Zrušení – podzimní blokové čištění

Pravidelné podzimní blokové čištění města bylo usnesením Rady města ze dne 25. června zrušeno a to vzhledem ke skutečnosti, že se jevilo jako neefektivní a neřešilo odstranění spadaného listí, pro které bylo sjednáno. I nadále bude probíhat průběžné strojní čištění komunikací a chodníků. Úklid zelených ploch od listí bude prováděn dodavatelskou firmou při sečích průběžně,…

Blokové čištění v Ostrově

Blokové čištění v Ostrově

Blokové čištění probíhá v našem městě dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Městská policie již nyní s předstihem varuje majitele vozidel, kteří nebudou respektovat příslušná nařízení, před postihy při jejich nedodržení. Veřejnost je každoročně vždy včas informována o přesném rozpisu blokového čištění. “ Blokové čištění probíhá od dubna do června dle seznamu ulic,…