biodpad

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad

Velkoobjemové kontejnery na biodpad budou i v letošním roce rozmístěny v blízkosti rodinných domů a zahrádek, v jarních měsících, v určitých lokalitách města. Přistaveny budou vždy o víkendu. Odložit je do nich možné suchou trávu, větve keřů a stromů, ale i například některé potraviny, které jsou biologicky rozložitelné. První kontejnery u zahrádek v ulici Klášterní,…

Kontejnery na bioodpad v Ostrově

Kontejnery na bioodpad v Ostrově

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou v lokalitách u zahrádek přistaveny i v letošním roce. Nádoby budou rozmístěny v období od září až do listopadu, vždy o víkendech. Přistaveny budou jen v místech, kde se osvědčily a lidé do nich odkládali pouze bioodpad, mezi který se řadí zejména listí, tráva, zbytky ovoce a podobně. V ostatních…