Sympozium Ostrov

Další ročník historického sympozia na téma Významné ženy Ostrova se bude konat ve dnech 14. a 15. září na zámku v Ostrově. Záštitu nad sympoziem konaným za podpory Karlovarského kraje převzal senátor Parlamentu České republiky Ing. Jan Horník a hejtmanka KK Mgr. Jana Vildumetzová. Sympozium bude tentokráte věnováno ženám významných rodů, které žily na zámku a panství. Sympozium bude otevřené, jako v loňském roce, nejenom odborné, ale i široké veřejnosti se zájmem dozvědět se něco nového a zajímavého z historie města Ostrov. Program včetně časového harmonogramu je zveřejněn na internetových stránkách města.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov