Svoz odpadu + úklid ve městě

Ceny za svoz odpadu zůstávají stejné jako v loňském roce. Větší odpady z domácností mohou lidé odevzdat v rámci jarního úklidu města do velkoobjemových kontejnerů anebo do sběrného dvora.

Ceny za svoz odpadu se vloni zvyšovaly po několika letech, a to především z důvodu zvyšování mzdových nákladů, poplatků či inflace. Stejně jako v loňském roce zůstane i letos zachována také nová služba mytí kontejnerů.

„Jelikož služba mytí kontejnerů a i malých nádob na odpady je součástí smlouvy, bude probíhat každoročně, ale termín si stanovuje sama svozová firma a dá nám včas vědět, abychom mohli informovat občany, předpokládám, že termín bude podobný, jako byl v loňském roce“ uvedla Bc. Petra Niederhafnerová, odbor správy majetku města.

V podobných termínech jako v předchozích letech budou ve městech také rozmístěny velkoobjemové kontejnery. Ty budou na stanovišti vždy v sobotu od 8 do 12 hodin. Informace o konkrétních termínech a lokalitách pak občané naleznou na stránkách města či v Ostrovském měsíčníku anebo se mohou obrátit přímo na odbor správy majetku města.

„Tyto velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro velkoobjemný odpad, čili postele, nábytek, lino, koberce, pokud možno v rozloženém stavu skříně a takový ten odpad, který nedáte do běžných nádob na komunální odpad. Určitě tam nepatří stavební odpad, pneumatiky a elektroodpad“  doplnila Bc. Petra Niederhafnerová, odbor správy majetku města.

Odpad, který bude pohozen mimo nádoby, bude město sledovat pomocí fotopastí, které budou náhodně umístěny poblíž některých kontejnerů.

„Odpad bude samozřejmě odklizen při svozu té nádoby, a pokud zjistíme viníka, tak ten si toto i uhradí“ sdělila Bc. Petra Niederhafnerová, odbor správy majetku měst.a

Kromě úklidu prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů probíhá svoz odpadu v průběhu roku nejčastěji jedenkrát týdně. Pokud by občané či společenství vlastníků bytů zjistilo, že frekvence vývozu nestačí, je možné zaslat žádost o navýšení četnosti svozu na odbor správy majetku města.

„Já situaci posoudím, vlastně to místo sleduji, fotografuji a na základě toho potom povolím nějakou tu změnu, potom se obrátí na našeho dodavatele služeb, firmu Marius Pedersen, která na základě příkazní smlouvy toto provádí a požádají si o změnu“ řekla Bc. Petra Niederhafnerová, odbor správy majetku města.

Ve městě se nachází nejvíce nádob na komunální odpad o objemu 120 a 1 100 litrů.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov