Střety se zvěří

Dopravních nehod zaviněných srážkou se zvěří strmě stoupá především na podzim. Přispívá k tomu nejen období páření u vysoké zvěře, časté mlhy, snížená viditelnost, ale i brzké stmívání.

Za první pololetí roku 2017 řešili dopravní policisté celkem 267 dopravních nehod zapřičiněných střety s divokou zvěří. Z policejních statistik vyplývá, že každá desátá dopravní nehoda je zapřičiněná srážkou se zvířetem. Na podzim toto číslo rapidně roste.

“ Hodně rizikový je období mezi říjnem a prosincem, kdy se zvěř páří a v podstatě, když přechází z lesa do lesa nebo ze svých míst, tak silnice jim není překážko „, uvedla krajská koordinátorka prevence kriminality por. PhDr. Zdeňka Papežová.

Ke srážce může podle odborníků dojít v kteroukoli denní dobu, nejčastěji však za svítání a za soumraku. V noci je třeba dbát ještě větší opatrnosti, zvíře je oslněno světly vozidla. Jeho reakce jsou zmatené a nepředvídatelné. Obezřetní by měli být řidiči v blízkosti lesů.

“ Ale také polí, pastvin, lesoparků, ale i v blízkosti měst „, řekla Papežová.

Jako preventivní opatření se doporučuje při průjezdu těchto míst snížit rychlost, ztlumit dálková světla a zvýšit pozornost. Pohyb zvěře u silnice signalizuje odraz očí, světélkujících do dálky.

“ Je překvapivé, že odborníci doporučují snížit rychlost a počítat spíš s čelním nárazem, který je pro posádku auta mnohem bezpečnější než jakákoli panika nebo brzdění nebo vyjíždění z trasy „, vysvětlila krajská koordinátorka prevence kriminality.

Pokud už dojde ke střetu, srážka je kvalifikována jako klasická nehoda. Řidič by měl událost podle zákona oznámit policii. Za žádných okolností by neměl zvíře z vozovky odklízet ani odvážet.

“ Hrozí dvojí nebezpečí. Jednak to, že zvíře nemusí být usmrceno a řidič by mohl být poraněn nebo nějakým způsobem napaden zraněným zvířetem a tady hrozí taky trestný čin pytláctví „, dodala krajská koordinátorka prevence kriminality por. PhDr. Zdeňka Papežová.

 

Pytláka z řidiče udělají i dva bažanti, jejichž cena přesahuje pětitisícový limit. Doporučeno je také pořídit fotodokumentaci poškozeného vozidla a zvěře. Škody na vozidlech totiž při kolizích dosahují až desítek tisíc korun. V horších případech může dojít při střetu se zvěří i k těžkým úrazům či smrti osob ve vozidle.

 

 

Rubriky:  Zprávy