SPZ na přání

Vozidla s unikátními registračními značkami na přání jezdí po českých silnicích od loňského ledna.

Vydávání registračních značek na přání pro motorová vozidla spustilo ministerstvo dopravy začátkem roku 2016. O značku na přání projevili motoristé zájem napříč celou Českou republikou. Nejvíce lidí této možnosti využilo během prvního lednového měsíce, kdy úřady obcí s rozšířenou působností obdržely necelých 2 500 žádostí. Z toho bylo zhruba 300 žádostí pro motocykly. Potom začal zájem klesat.

„K dnešnímu dni jsme vydali 14 registračních značek na přání a z toho byly dva motocykly.  Formulovali je tak, že z drtivé většiny dávali jméno a nějakou číselnou řadu, rok narození, čtyři jedničky, nuly“, vysvětlil vedoucí odboru dopravně správního Ladislav Jiskra.

„K dnešnímu dni bylo vydáno přes pět tisíc značek na přání v celé České republice a ty jsou již v provozu“, doplnil tiskový mluvčí  Ministerstva dopravy ČR Mgr. Tomáš Neřold, M.A.

Unikátní espézetky musí obsahovat minimálně jedno číslo, nesmí být tedy složeny pouze z písmen. V případě auta má značka 8 znaků, pro motocykly je provedena se 7 znaky a v případě mopedu se jedná o 5 znaků. Zájemci se musí vyvarovat i některých písmen a zkratek.

„Zejména se jedná o písmeno X, o písmeno Q a součástí registrační značky na přání nesmí být znaky, které by vedly v omyl, dejme tomu PČR, MVCR ( pryč-a tadyty okolnosti) respektive zkratky správních a státních orgánů“, dodal Ladislav Jiskra.

Na značku na přání není možné dát slova hanlivá , podněcují k rasismu, xenofobii a obecně k nenávisti vůči nějaké skupině obyvatel a také speciální znaky jako hvězdičku, otazník a podobně. V případě zájmu o značku na přání se zájemce musí dostavit na příslušný úřad obce s rozšířenou působností v místě registrace vozidla s žádostí, obsahující údaje o své osobě a navrhované znění značky a 10000 /desetitisícový/ poplatek za automobil.

 

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov