Sousoší – Dům kultury

Jedna z dominant našeho města Dům kultury má konečně po letech obnoveno sousoší v samotném středu i znaky po obou stranách na střeše budovy.

Práce spojené s opravami odstartovaly začátkem září. Kolem sousoší i znaků muselo být vystavěno lešení.

„V rozpočtu pro rok 2018 jsme měli jako investice opravu sousoší a dvou reliéfů Domu kultury, ty sochy jsou tady od roku 1955, kdy vlastně byl dokončen Dům kultury a od tý doby se na nich vlastně nic nerealizovalo ani nedělala se nějaká záchovná údržba“ sdělil Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Sochy i reliéfy mají železobetonovou konstrukci, na které se zub času neskutečně podepsal. Vlastní konstrukce byla popraskaná a armatura byla zčásti zkorodovaná.

„Tohle všechno se očistilo, zakonzervovalo a vlastně doplnilo a udělali se další restaurátorský postupy, to co určili památkáři“ dodal Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Památkáři sledovali bedlivě postup všech prací včetně doplnění odpadlých kousků materiálu. Jedním z důležitých požadavků bylo vymístění hromosvodu ze sousoší.

„Ten jsme přesunovali a ty pozůstatky po tom vedení hromosvodu nebo těch svodů se museli zcelit na tý soše, takže dneska hromosvod je za sousoším a sám má vlastní nosnou konstrukci, nevychází z hlavy toho sousoší“ uvedl Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Jak uvedl Jiří Šuster finální úprava sousoší a znaků včetně speciálního nátěru by neměla vyžadovat žádné opravy nejméně dalších 60 let.

„Všecky peníze, která tato akce stála byly z rozpočtu města, vysoutěžili jsme tuto zakázku za 850 tisíc korun včetně DPH a vyhrála to firma RE z Prahy, protože samozřejmě to musej bejt restaurátoři, protože Dům kultury je kulturní památkou“ doplnil Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov