Sokoli hnízdící na komíně Ostrovské teplárenské

Na komíně Ostrovské teplárenské se usídlil sokolí pár. Instalována mu zde byla hnízdící budka, kde by podle předpokladů mohli sokoli vyvést své mladé.

Sokol stěhovavý prakticky v 70 letech minulého století vymizel z ČR. Důsledkem jeho vyhynutí byly pesticidy používané v přírodě, které znemožnily sokolům další rozmnožování. V současné době se k nám do Čech tito ptáci vrací díky německému záchrannému programu, kdy jsou do přírody vpouštěni sokoli odchovaní v zajetí. Sokol stěhovavý obývá rád hory a stěny, kde může zahnízdit, ovšem stále se rozvíjející turistika je pro něj velkou překážkou.

“ Proto hledá náhradní řešení. U nás začíná nový trend osazování průmyslových objektů, jako jsou fabriky, chemičky, elektrárny a jsou to zejména komíny těchto objektů „, uvedl člen české ornitologické společnosti Vladimír Teplý.

V blízkém okolí Ostrova se snaží již pátým rokem neúspěšně zahnízdit dva páry sokolů. Podle vzoru Německa, kde se velmi osvědčilo hnízdění v umělých hnízdištích, došlo tedy k umístění budky i na komín Ostrovské teplárenské.

“ Zde jsme dali budku, já jsem si všiml v loňském roce, že tady na místní ochoz našeho komína v teplárně zasedl párkrát sokol. Tak jsem si říkal, že bysme mohli vyzkoušet sem tu budku dát taky „, vysvětlil Vladimír Teplý.

Budka je z hliníkového plechu ve tvaru krychle. Vepředu se nachází lišta pro vypadnutí hnízdního materiálu. Jako vystýlka byl použit keramzit, kvůli lehkosti i vynikající savosti. Instalace proběhla koncem února se svolením ředitele teplárny. Nutné bylo vše dojednat i s firmami, které mají části komína v pronájmu. Samotné umístění budky do zhruba 100 metrové výšky nad zemí provedli zkušení horolezci. Protože byla budka podle pana Teplého instalována poměrně pozdě, předpokládalo se zahnízdění až na přes rok.

“ S velkým překvapením jsme zjistili, že během 14 dnů byla budka obsazena a za další týden, přiletěl další pár sokolů, takže byla o to velká rvačka o tu boudu „, dodal Vladimír Teplý.

Naštěstí jeden z párů bitvu ustál a nyní nezbývá nic jiného než doufat, že se mu podaří vyvést mladé. Odborníci pár bedlivě sledují. Pokud proběhne hnízdění v pořádku jsou cca v polovině května připraveni i k jejich okroužkování. V úvahu by zároveň připadalo i umístění webové kamery či fotopasti, díky které by sokolí rodinku a průběh hnízdění mohla sledovat i veřejnost. Nyní je možné sokoly pozorovat za pomoci přibližovací techniky z nedalekého parkoviště u jednoho ze závodů na průmyslové zóně.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov