Sociální služba

Podle výsledků dotazníkového šetření ve městě mají lidé zájem o lepší sociální služby pro rodiny s dětmi.

Dotazníkové šetření na téma chybějících sociálních služeb, probíhalo v našem městě v říjnu roku 2018. Na základě vyhodnocení jeho výsledků vyšel požadavek na zřízení sociálně terapeutické dílny a denního stacionáře. Bohužel by zřízení denního stacionáře, bylo otázkou několika let.

„Výsledky tohodle dotazníkového šetření budou předloženy na jednání rady města, na nejbližším jednání, tak abychom seznámili i nové radní o tom, co bychom měli dále ve městě rozvíjet. V současné době, protože o sociálně terapeutické dílny a denní stacionáře je zájem ze strany rodičů postižených dětí, samozřejmě je město nemá a neprovozuje, ale protože víme, že tu ta potřeba, tak jsme navázali jednotlivě spolupráci i s jednotlivými organizacemi v Karlovarském kraji“ uvedla Ing. Jitka Samáková – místostarostka města Ostrov.

Podle slov místostarostky se jedná  především o Denní centrum Mateřídouška, které provozuje denní stacionáře dva a nabízí ostrovským klientům volná místa jak v Chodovském, tak i nově zřízeném Sokolovském centru. Služba je poskytována osobám od jednoho roku do 64 let s mentálním a kombinovaným postižením a osobám s poruchami autistického spektra. Další denní stacionáře jsou v Kraslicích, Novém Sedle a do konce roku přibude další v Karlových Varech.

„Všechny tyto organizace, což je obrovskou výhodou, mají i svou svozovou službu, to znamená, že si pro klienta přijedou a následně ho zase přivezou. A protože město Ostrov poskytuje příspěvek rodičům pro zdravotně postižené děti, tak z tohoto příspěvku se dá hradit i tato svozová služba“ dodala místostarostka Ing. Jitka Samáková.

Provozní doba denního stacionáře Mateřídouška je od pondělí do pátku od 6 do 15:30 hodin. Veškeré potřebné informace získají případní zájemci, přímo v centru. Možné se je také obrátit na ředitelku centra paní Věru Brabcovou na uvedených kontaktech. /607 718 345 a www.dcmat.cz/ Další vizí města, je jednat s Karlovarským krajem o zařazení služeb do jeho sítě sociálních služeb a získat dotace či finanční prostředky na jejich provoz.  O tom, jak město Ostrov postupuje dál v plánování i možném zřízení požadovaných služeb Vás budeme s postupem času informovat.

 

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov