Socha Jana Nepomuckého a vstupní brána do zámeckého parku mají nový kabát

Památkově chráněné objekty v zámeckém parku získaly během několika měsíců novou podobu.

Opravu historických památek nacházejících se v zámeckém parku spustilo město Ostrov na jaře letošního roku. Restaurátoři obnovili sochu Jana Nepomuckého, i vstupní sloupovou bránu do parku ze Staroměstské ulice. Celkové náklady na restaurátorské práce se vyšplhaly na necelých 301 tisíc korun. Na financování se podílelo město částkou necelých 91 tisíc korun a zbylých 210 tisíc korun pokryla dotace z Ministerstva kultury z programu na obnovu památkových zón.

„Se opravila fasáda, respektive omítky, doplnily se ty šišky, udělalo se tam vlastně zabezpečení toho vstupu nahoře, aby do těch propylejí netekla voda, čili se to oplechovalo z vrchu“, uvedl vedoucí odboru investic Jiří Šuster.

Součástí oprav bylo i odvodnění sloupů vstupní brány, které má zabránit podmáčení. Restaurátoři prováděli opravy přímo na místě z přistaveného lešení. Dalším objektem, který se dočkal opravy je barokní socha Jana Nepomuckého z roku 1807. Její obnova si vyžádala přemístění do ateliéru restauratérů.

„Rekonstrukce vlastně tý sochy spočívala v tom, že se odstranily veškerý ty nánosy, exkrementy a doplnil se vlastně ta svatozář“, doplnil Šuster.

Souběžně proběhlo i hloubkové zpevnění narušeného kamene sochy. Vše probíhalo pod bedlivých dohledem Národního Památkového Ústavu v Lokti. Na své místo byla socha Jana Nepomuckého vrácena zpět koncem října.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov