Sněhová situace ve městě

Vydatné sněžení v uplynulých dnech zkomplikovalo dopravu i práci silničářů v Ostrově. Firma Marius Pedersen, která zajišťuje zimní údržbu v našem městě, odklízí sníh podle daného harmonogramu, určující priority v hlavních částech města. V ostatních částech města a přilehlých lokalitách pokračuje uklízení sněhu i nadále. Došlo k navýšení počtu pracovníku firmy Marius Pedersen, kteří jsou denně v ulicích a ručně prohazují uvolněná parkovacích místa a hůře dostupné chodníky i cesty. Město Ostrov a společnost Marius Pedersen žádá obyvatele o shovívavost. Na četné stížnosti a podněty reagují, jak pracovníci úřadu tak dispečink úklidové firmy obratem.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov