Sněhová situace ve městě

Předpovědi meteorologů, hlásící další sněhové přeháňky se vyplnily. Úklidová firma Marius Pedersen má všechny úklidové stroje v terénu a průběžně odklízí nejen nově spadaný sníh. Podle slov vedoucího provozu Libora Dokoupila dokonce využili i pomoc firmy z Klášterce nad Ohří, která jim zapůjčila další těžkou techniku. Odklizený sníh je v současné době z chodníků a parkovišť ve městě nahrnut na plochy, kde nepřekáží. Následně bude těžkou technikou po domluvě s vedením ostrovské radnice odvezen na vyhrazená místa. S podněty na neodklizená místa ve městě se je možné obrátit na dispečink firmy Marius Pedersen. / 493 647 426 /

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov