Sloučení odborů

Na Městském úřadě v Ostrově došlo v letošním roce ke sloučení dvou odborů.

Z původního Odboru kanceláře starosty a Odboru vnitřní správy nově vznikl Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy. Do jeho čela byl vybrán Ing. Jiří Jiránek, který ve funkci vedoucího odboru působí od 20. května.

„Do této funkce jsem byl jmenován vedením města na základě ukončeného výběrového řízení, do něhož jsem se přihlásil velice rád, protože myslím si, že v současné době Ostrov je velice hezké místo pro život a v rámci toho výběrového řízení mi bylo nabídnuta možnost využít mé zkušenosti víceméně 20leté, protože obdobnou funkci jsem předtím vykonával v rámci státní správy“ Ing. Jiří Jiránek, vedoucí Odboru kanceláře starosty a vnitřní správy MěÚ.

Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy má na starosti zabezpečení veškerých administrativních záležitostí pro starostu města a místostarosty, sekretariát tajemníka úřadu a správu budovy. Dále zajišťuje také úsek legislativní či úsek krizového řízení, požární ochrany a bezpečnosti práce.

„Dále řídíme personální práci, mám pod sebou pracovníky, kteří řeší informační a komunikační technologie. Mám pod sebou správce a zbytek takové té běžné administrativy, jako je spisovna, podatelna apod., kromě toho ještě i propagaci města“ doplnil Ing. Jiří Jiránek, vedoucí Odboru kanceláře starosty a vnitřní správy MěÚ.

Celkem na odboru pracuje 14 zaměstnanců.

„Současně pro mě účast v tom výběrovém řízení byla velkou výzvou, protože jsem ostrovským rodákem. Poté jsem působil v Karlových Varech, samotná účast a to, že jsem uspěl ve výběrovém řízení, toho si velice považuj, když poznáte při práci na městském úřadě, co dalšího se připravuje pro město Ostrov, pro jeho dalšího rozvoj, tak pro mě osobně je tato práce velice příjemná a myslím si, že jsem připraven z hlediska své funkce pro město Ostrov také přispět“ řekl Jiří Jiránek, vedoucí Odboru kanceláře starosty a vnitřní správy MěÚ.

Více informací o činnosti odboru a kontakty na pracovníky úřadu občané naleznou na internetových stránkách města Ostrov.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov