Skatepark Ostrov

Městská policie bude více kontrolovat dodržování provozního řádu skateparku.

Provoz městského skate parku, jehož sezóna byla po zimní odmlce opět zahájena začátkem dubna, hojně využívají bikeři, skejťáci, ale i příznivci koloběžek. Městská policie, která má jeho provoz na starost, nyní téměř denně řeší nedodržování provozního řádu. Ten je umístěn u vchodu do areálu a jsou v něm podrobně popsána všechna pravidla. Mezi nejdůležitější body patří přísný zákaz vstupu do parku a na všechny překážky bez helmy, požívání alkoholických nápojů uvnitř areálu, zákaz kouření a jsou v něm stanovena i základní pravidla slušného chování. Strážníci mohou porušování provozního řádu řešit domluvou, ale také uzamčením areálu, čímž by byli znevýhodněni ti, kteří pravidla dodržují a skatepark využívají pouze k tomu, k čemu je určen.

Rubriky:  Sport
Region:  Ostrov