Setkání seniorů

V pořadí již 25. předvánoční setkání seniorů se opět těšilo velké návštěvnosti.

Stejně jako v uplynulých letech se úvodního slova ujal ředitel oblastní charity Ostrov Tomáš Fexa s vánočním přáním. S přívětivým proslovemjej pak vystřídal jáhen Milan Geiger, který symbolicky zapálil i první svíci na adventním věnci. Příjemně strávený večer vyplnil svým vystoupením pěvecký soubor ze základní umělecké školy s písněmi s vánoční tématikou. Na tanečním parketě jej pak vystřídala děvčata s dynamickým vystoupením moderní Zumby. Velký úspěch mezi hosty sklidila módní přehlídka charitního šatníku v podání studentů střední pedagogické školy. Kulturní program zakončil opět vánočními písněmi pěvecký sbor Orbis Pictus.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov