Setkání seniorů v DK Ostrov

Předvánoční setkání seniorů aneb setkání tří generací se letos konalo už po 22. I tentokrát byl sál Domu kultury zaplněn do posledního místa. Jako každý rok byl připraven bohatý program, pohoštění a zajímavá prezentace charitní činnosti. V úvodu zaznělo vlídné slovo faráře doplněné o nezbytné zapálení první svíce na adventním věnci a poté vystoupili mažoretky se sólovými i skupinovými skladbami . Žáci střední pedagogické školy se na muziku Michala Davida oblékli do módních doplňků zapůjčených z charitního šatníku a předvedli scénky ze známých filmů. S vánočními písněmi podpořil adventní atmosféru pěvecký sbor Základní umělecké školy pod vedením Kateřiny Bodlákové.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov