Setkání s řediteli v MěÚ Ostrov

V zastupitelském sále ostrovského zámku se po půl roce, v úterý 5. září, konala porada ředitelů a ředitelek organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi spadajících do správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrov s pracovníky odboru Školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje. Porady se zúčastnilo 16 zástupců škol a školských organizací. Stěžejní část setkání byla věnována financování přímých výdajů na vzdělání a plánu čerpání finančních prostředků na vzdělávání na přelomu roku 2017/2018.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov