Senior pasy

O senior průkazy nutné k využívání služby Senior Expres si lidé mohou žádat od 4. dubna na městském úřadě.

Služba Senior Expres je určena občanům nad 70 let a občanům starších 18 let s průkazem ZTP a ZTP/P. Zájemci o službu musí vlastnit průkaz senior Expres, který je vydáván odborem sociálních věcí a zdravotnictví na městském úřadě, v rámci úředních dnů. Výdej mimo úřední hodiny je také možný, ale po telefonické domluvě.  Kontaktní osobou je paní Marcinková. S případnými dotazy se je na ni možné obrátit na telefonním čísle 354 224 858. Služba bude ve městě podle předpokladů provozována od pondělí do pátku od 7 do 11 hodin a od 12 do 16 hodin. Pro větší komfort a pohodlí seniorů budou současně přepravovány maximálně tři osoby, kdy každá jízdu musí uhradit. Výjimkou bude doprovodná osoba, ta cestu nehradí.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov