Senior Express bude jezdit v Ostrově

Senior Express bude v ulicích Ostrova jezdit s největší pravděpodobností již v květnu.

Vozidlo označené jako Senior Expres má usnadnit dopravu po městě méně pohyblivým seniorům. Službu město zavedlo po vzoru Sokolova. Tady projekt bez problémů funguje druhým rokem.

“ Chceme pomoci lidem dostat se i na místa, kam nezajíždí městská doprava, aby měli možnost dostat se k lékaři, do lékárny případně do knihovny nebo kamkoliv jinam“, vysvětlila 2. místostarostka města Ostrov Ilona Leupold.

Město pro službu pořizuje nový automobil, který bude mít pro snadnou identifikaci nápis Senior Expres a znak města Ostrov. Službu bude provozovat Městská policie Ostrov.

“ V současné chvíli čekáme na vozidlo, jedná se o specifické vozidlo, které samozřejmě musí vyhovovat seniorům, jakmile obdržíme vozidlo a necháme ho polepit tak může vyrazit do ulic. Také se samozřejmě snažíme zajistit personální stav, v současné době si již školíme dva pracovníky, který jsme získali z úřadu práce „, řekl velitel MP Ladislav Martínek.

Na pořízení automobilu, jehož pořizovací náklady jsou 500 tisíc korun, využije město dotační program vyhlášený Karlovarským krajem.

“ 250 tisíc jsme dostali jako dotaci z Karlovarského kraje, 100 tisíc věnoval pan starosta současný ze svého odstupného a 150 tisíc doplatí město Ostrov „, sdělila Ilona Leupold.

Služba je určena občanům nad 70 let a občanům starších 18 let s průkazem ZTP a ZTP/P.

“ Zájemci o službu Senior expres musí vlastnit průkaz senior Expres, který bude vydáván odborem sociálních věcí a zdravotnictví na městském úřadě, kontaktní osobou bude paní Marcinková a žádat se bude moci od 1. dubna „, uvedla Leupold.

Pro případné dotazy týkající se služby se je již nyní možné obrátit na paní Marcinkovou na telefonním čísle 354 224 858. Způsob objednání služby, prostřednictvím telefonního čísla 725 050 375, bude jednoduchý.

“ Senior, který bude vlastnit senior pas anebo zdravotně postižený, si nejpozději dva dny předem zavolá na uvedené telefonní číslo a zde si tuto službu objedná u našich pracovníků,  v danou dobu na uvedenou adresu přijedou, zde senior bude mít připravených 20Kč, které zaplatí této službě „, dodal Martínek.

Služba bude ve městě podle předpokladů fungovat od pondělí do pátku v čase od 7 do 11 hodin a od 12 do 16 hodin. Pro větší komfort a pohodlí seniorů se současně budou přepravovat maximálně tři osoby, kdy každá jízdu musí uhradit. Výjimkou bude doprovodná osoba, ta cestu hradit nemusí.

 

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov