Senior Expres

Službu Senior Expres, kterou město zřídilo koncem května letošního roku, využívá neustále narůstající počet lidí.

Hlavním úkolem Senior Expresu je usnadnit dopravu po městě méně pohyblivým seniorům. Určena je lidem starším 70 let a osobám starším 18 let, které jsou držiteli průkazu ZTP anebo ZTP/P.

„Od počátku službu zajišťuje pro město Ostrov Městská policie Ostrov a ten zájem stoupá, pro porovnání počet jízd v červnu vlastně v prvním uceleném měsíci byl přes 130 a za srpen už evidujeme 255 jízd“ sdělila Mgr. Kateřina Telínová – vedoucí odboru vnitřních věcí MÚ.

Mezi přepravovanými osobami jednoznačně převažují ženy, muži tvoří téměř pravidelně každý měsíc maximálně čtvrtinu z celkového počtu.

„Nejčastějším požadavkem je doprava k lékaři, evidujeme i návštěvu úřadu ta velmi kolísá, někdy je to 5 v týdnu někdy je to 23, ale další největší počet už není evidovaný konkrétně, tzn. lidé požadují dopravu za nákupy, kulturou, do knihovny“ uvedla Mgr. Kateřina Telínová – vedoucí odboru vnitřních věcí MÚ.

Dále se lidé vydávají do lékárny, na nádraží anebo na návštěvu za přáteli.

„Důležité je, že každý chce využívat tuto službu, musí mít u sebe průkaz Senior Expres a ten obdrží na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Ostrov“ dodala Kateřina Telínová – vedoucí odboru vnitřních věcí MÚ.

Každý zájemce o využívání služby se musí dostavit na uvedený odbor a přinést s sebou průkazovou fotografii.

„Zřízení průkazky je bezplatné, za každou jízdu potom každý zaplatí 20 korun, počet jízd je omezen na 20 v měsíci“ řekla Kateřina Telínová – vedoucí odboru vnitřních věcí MÚ.

Veškerá pravidla, tedy komu je služba určena, objednání služby či telefonní kontakt, obdrží každý zájemce společně s průkazem přímo na městském úřadě na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Provozní doba Senior Expresu je od pondělí do pátku od 7 do 11 a od 12 do 16 hodin. Od poloviny června si je možné jízdu objednávat už jen půl dne předem.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov