Senior expres

První jízdu má za sebou Senior Expres, služba určená občanům nad 70 let a občanům starších 18 let s průkazem ZTP a ZTP/P. Zájemci o přepravu musí vlastnit průkaz senior Expres, který je vydáván odborem sociálních věcí a zdravotnictví na městském úřadě. Kontaktní osobou pro případné dotazy k výdeji průkazů je paní Marcinková, na kterou se je možné obrátit na telefonním čísle 354 224 858. Služba je ve městě provozována od pondělí do pátku od 7 do 11 hodin a od 12 do 16 hodin. Způsob objednání je jednoduchý. Prostřednictvím telefonního čísla 725 050 375 si zájemce nejpozději dva dny předem zavolá a službu si objedná. Pro větší komfort a pohodlí seniorů mohou být současně přepravovány maximálně tři osoby, kdy každá jízdu musí uhradit. Výjimkou je doprovodná osoba, ta cestu nehradí.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov