Schválení podání žádosti o dotaci

Podání žádosti o dotaci se pro základní školu JVM podařilo schválit až napodruhé na zasedání zastupitelstva konaném v mimořádném termínu 8. února.

Schválení podání žádostí o dotace pro všechny tři základní školy měli zastupitelé již v programu prvního zastupitelstva v letošním roce v lednu. Bohužel se podařilo schválit podání žádostí jen pro školy Májová a Masarykova. Vzhledem k blížícímu se termínu, do kdy musely být žádosti podány, se vedení města pokusilo přesvědčit část zastupitelů, aby podpořili i základní školu JVM.

„Někteří zastupitelé měli problém z výší těch peněz na rekonstrukci nebo postavení těch nových dílen, jsem  zastupitele pozval, aby si prohlídli stávající stav a s ředitelem zkonzultovali, co se vlastně bude dělat a proč je taková výše peněz“, vysvětlil místostarosta města Ostrova Ing. Josef Železný.

„Přišlo několik zastupitelů do školy se podívat, jak současná dílna vypadá, dívali se do prostor, které jsou zde téměř 60 let ve stejném vybavení, protože učebna nebyla vytvořena v době, kdy se otvírala škola poprvé, protože se jednalo o střední školu a nepočítalo se s tím, že se zde pracovní vyučování bude vyučovat“, sdělil ředitel školy JVM Mgr. Martin Fous.

„Jsem byla hrozně překvapená v jakém špatném stavu je zařízení a vůbec v jakém prostředí ty dílny jsou, kdybych to bývala věděla, tak asi bych se nezdržovala hlasování a rovnou bych to schválila“, konstatovala kronikářka a zastupitelka Walburga Mikešová.

„Můžu říct, že jsem byla překvapená, že možná ani jako malý dítě jsem takové dílny neviděla, bylo to v hrozným stavu. Ten projekt má hlavu a patu a zajímavá je i ta bezbariérovost. Mě přesvědčil pan ředitel“, konstatovala jednatelka nemocnice Sokolov a zastupitelka Ing. Jitka Samáková.

Vzhledem k nevyhovujícím sklepním prostorům a také z hygienických důvodů se na této škole jako jediné počítá s přístavbou, která samozřejmě přijde na vyšší částku než rekonstrukce stávajících prostor na dvou zbývajících školách.

„Přístavba by byla v prostoru malého asfaltového hřiště, které je za hlavní budovou základní školy. Přístavba bude ve dvou podlažích, v prvním podlaží bude učebna pro chlapce, v prvním patře by byla kuchyňka žákovská“, dodal Mgr. Martin Fous.

Schválení podání žádosti bylo i ZŠ JVM nakonec odsouhlaseno 14 zastupiteli z 15 přítomných. Na podzim letošního roku by mělo město obdržet vyrozumění, zda bylo s žádostmi o dotace pro všechny tři školy úspěšné.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov