Rok svobody

Rok 2019 je na základě rozhodnutí rady města vyhlášen Rokem Svobody a to u příležitosti 50. výročí upálení Jana Palacha a 30. výročí Sametové revoluce. V průběhu celého roku se uskuteční ve spolupráci města Ostrov, Domu kultury, škol a Konfederace politických vězňů celá řada besed, setkání, soutěží a dalších akcí. Jejich cílem je znovu vzít na vědomí hodnotu svobody i připomenutí si atmosféry listopadu roku 89. Vedení města žádá veřejnost o případné poskytnutí vzpomínkových fotografií, ale i sepsaných příběhů, které by mohly být použity pro zmapování zmíněných událostí v Ostrově a zároveň k uspořádání výstavy a slavnostního večera 17. listopadu 2019.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov