Rok svobody a demokracie

Další ze série přednášek a besed na téma Rok svobody a demokracie se uskutečnila v úterý 16. dubna v Informačním centru zámku Ostrov.

Slova se tentokrát ujal historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů, který promluvil o tématu Jana Palacha.

„Téma je věnované Janu Palachovi, jeho předchůdcům a následovníkům. Taky bych se rád dotknul Palachova týdne z roku 1989, protože celý ten cyklus přednášek, který se tu koná, je věnovaný vlastně 30. výročí pádu komunistického režimu a co k němu vedlo. Takže se zaměřím tady na ty dvě hlavní témata“ sdělil PhDr. Petr Blažek, Ph.D., Ústav pro studium totalitních režimů.

Doktor Petr Blažek navštívil také místní národní kulturní památku, takzvanou Věž smrti ve Vykmanově v areálu bývalého závodu Škoda . Ta sloužila v 50. letech 20. století jako třídírna uranové rudy z Jáchymovských dolů a především jako pracovní tábor politických vězňů.  Stala se tak symbolem utrpení vězňů komunistického režimu.

„Tak já jsem rád, že jsem tady se mohl podívat na Rudou věž smrti. Já jsem tady byl několikrát už a doufám, že se povede tady udělat důstojné muzeum. Myslím si, že je velká škoda, že před lety ÚSTR se snažil vlastně, aby mohl být u vzniku toho památníku, dokonce se chystal takový velký projekt, a myslím si, že je to skutečně jako škoda no, že to je takový mimořádný prostor, ve kterým to muzeum otrockých prací, což bylo vlastně původní návrh, tak pokud by se povedlo, tak by to bylo určitě skvělé“  dodal PhDr. Petr Blažek, Ph.D., Ústav pro studium totalitních režimů.

Letošní rok byl vyhlášen radou města jako Rok svobody a demokracie, a to právě u příležitosti 50. výročí upálení Jana Palacha a 30. výročí Sametové revoluce. Řada dalších besed, přednášek i setkání se tak ve spolupráci města, Domu kultury, škol i Konfederace politických vězňů uskuteční v průběhu celého roku.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov