Rok svobody

Rok 2019 je na základě rozhodnutí rady města vyhlášen Rokem Svobody a to u příležitosti 50. výročí upálení Jana Palacha a 30. výročí Sametové revoluce. V průběhu celého roku se uskuteční ve spolupráci města Ostrov, Domu kultury, škol a Konfederace politických vězňů celá řada besed, setkání, soutěží a dalších akcí. Jejich cílem je znovu vzít na vědomí hodnotu svobody i připomenutí si atmosféry listopadu roku 89. Další z přednášek se konala 16. května. Naše město navštívil Daniel Herman, bývalý ministr kultury a ředitel ústavu pro studium totalitních režimů. Besedovat se vydal s žáky ostrovského gymnázia a v odpoledních hodinách proběhla beseda s občany města v podkroví ostrovského zámku.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov