Rok Svobody

Rok 2019 je na základě rozhodnutí rady města vyhlášen Rokem Svobody a to u příležitosti 50. výročí upálení Jana Palacha a 30. výročí Sametové revoluce. V průběhu celého roku se uskuteční ve spolupráci města Ostrov, Domu kultury, škol a Konfederace politických vězňů celá řada besed, setkání, soutěží a dalších akcí. Jejich cílem je znovu vzít na vědomí hodnotu svobody i připomenutí si atmosféry listopadu roku 89. První z přednášek se konala poslední únorovou středu. Město Ostrov navštívil Pavel Žáček, známý český novinář, historik i politik. Besedovat se nejprve vydal se žáky ostrovského gymnázia. Jeho přednáška se těšila velkému zájmu ze strany studentů. V odpoledních hodinách proběhla beseda s občany města v T-klubu.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov