Robotičtí pomocníci

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje získala nové moderní pomůcky pro výcvik a školení záchranářů. Jedná se o tři funkční figuríny, které dokáží věrně simulovat práci s pacientem.

Mezi nové robotické pomocníky patří multifunkční dospělá a dětská figurína, které reagují podobně jako lidské tělo.

„Kromě toho, co umí tradičně figuríny používané pro nácvik třeba resuscitace, tato figurína je vybavená řadou dalších funkcí, jako je třeba možnost dýchacích šelestů, může kašlat, třást se, mít křeče, potit se, krvácet. Pomocí různých traumatologických setů se dají naaranžovat poranění, takže je možné na tomto modelu nacvičovat nejenom ošetření při resuscitaci, ale i u různých interních nebo chirurgických případů. Obdobně máme dětskou figurínu, která je vybavena podobnými funkcemi, kde teda to všechno můžeme nacvičovat v pediatrické verzi“ řekl MUDr. Jiří Smetana, ředitel ZZS KVK.

Další novinkou je figurína zvaná multitrauma, která je vybavena klouby a je určena k nácviku záchranářů při vyprošťování.

„Je to 70-kilová figurína, která váží jako reálný pacient a je tedy s reálnou hmotností, kdy záchranáři se učí manipulovat s takto těžkým pacientem 00:34 + 01:05 Kterou cestou bychom se my vlastně chtěli dát, je cesta simulační medicíny, tzn. chtěli bychom sledovat jednak netechnické dovednosti zdravotnického týmu a jednak bychom chtěli sledovat u těchto záchranářů celou posloupnost celého postupu při léčbě pacienta, tak jak to dělají v terénu a chtěli bychom je tímto vzdělávat a zároveň i kontrolovat jejich znalosti a dovednosti“ doplnila PhDr. Nikola Brizgalová, Dis., vedoucí výcvikového a vzdělávacího střediska ZZS KVK.

Moderní simulační techniku krajští záchranáři pořídili pomocí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Součástí projektu je také výcvikové pracoviště operátora tísňové linky a učebna výcvikového střediska.

„V druhé části jsme potom vysoutěžili vlastně cvičné zdravotnické operační středisko, které je offline a dají se zde nacvičovat nejrůznější úkony operátorek, komunikace s obtížným pacientem, organizace výjezdů nebo mimořádné události. K tomu jsme pořídili ještě různé multimediální pomůcky typu interaktivní tabule, nějaká tiskárna, servery apod. “ uvedl MUDr. Jiří Smetana, ředitel ZZS KVK.

Celkové náklady na pořízení nového vybavení, které z převážné většiny pokryla evropská dotace, činily 5,5 milionů korun.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Karlovy Vary