Řidičské průkazy

Podle statistik ministerstva dopravy si v letošním roce vyměnilo řidičské průkazy, přes půl milionů řidičů. I přesto, ale dalších 140 tisíc lidí výměna dokladu ještě čeká. Jen v našem městě, jako obci s rozšířenou působností, o výměnu nezažádaly téměř 4 tisícovky lidí.  

Vydávání řidičských průkazů prošlo v letošním roce zásadní změnou, připravovanou několik let.

„Od prvého července, kdy pořizujeme fotografie, pořizujeme elektronické podpisy, což vlastně znamená pro žadatele, že nás již nemusí navštěvovat s průkazkovou fotografií, ale pouze se svým řidičským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti, a na základě toho mu ten řidičský průkaz vyhotovíme“ uvedl Ladislav Jiskra – vedoucí odboru dopravně správního.

 Žadatel je v případě nutnosti na místě vyfocen, a nebo je použita fotografie z registru občanských průkazů nebo cestovních dokladů.

„Ve starém systému se to dělalo tím způsobem, že ta fotografie se musela nejprve nalepit na oboustrannou lepicí pásku, potom ji přenést na žádost, což teďka vlastně odpadá, protože počítačovou technikou se k té fotografii dostaneme zhruba několika kliknutími“ dodal Ladislav Jiskra – vedoucí odboru dopravně správního.

Podle slov Ladislava Jiskry jsou nové fotografie pořizovány zřídkakdy. Většinou se použijí ty ze systému, a to i u nových řidičských průkazů, protože člověk již vlastní občanský průkaz, kdy mu již fotografie pořízena byla. Lhůty pro klasické vyhotovení průkazů jsou beze změn.

„Standardní doba je 14 dní až tři týdny, a pokud se jedná o propadlý nebo o řidičský průkaz, kterému končí platnost, tak je to bez poplatku, pak je tam poplatek 100 Kč správní, a samozřejmě ta zrychlená lhůta je týdenní za 500 Kč správního poplatku ta zůstala, ale teď je tam ještě rychlejší de facto do 24 hodin, ale ten žadatel si musí jestli zajet pro něj do Prahy platí a stojí to 2000 Kč“ doplnil Ladislav Jiskra – vedoucí odboru dopravně správního.

Konkrétně v našem městě se v letošním roce povinná výměna řidičáků týkala 12000 lidí. Podle posledních čísel, tak ještě neučinily necelé 4 tisíce z nich.

„Předpokládáme, že drtivá většina nebo většina z těch z těch lidí z těch řidičů už řídit nechce, vzhledem k věku ,a zdravotnímu problému nebo nějakým jiným, takže určitě nejsme schopni vyhotovit 4000 řidičských průkazů během jednoho měsíce“ konstatoval Ladislav Jiskra – vedoucí odboru dopravně správního.

Lidé, kteří již nechtějí řídit a jsou vlastníky řidičského průkazu propadlého i končícího mají povinnost, stejně jako u cestovních dokladů, doklad opravňující k činnosti  odevzdat. Naproti tomu jízda s propadlým řidičským průkazem může aktivní řidiče přijít pěkně draho. Od policie České republiky jim hrozí sankce ve výši 2000 korun.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov