Revitalizace ulic

Stavební práce na revitalizaci ulic Štúrova-Palackého-Májová, přerušené nevhodnými klimatickými podmínkami, mají pokračovat už 1. března. Dělat se bude 2. a 4. etapa, tedy ulice přímo pod základní školou a dále část mezi ulicemi  Masarykova a Kollárova. V rámci dalšího projektu dojde k revitalizaci dalšího úseku ulice Májová a to ve vnitrobloku ulic Borecká a Horská, kde se dělala přeložka Čezu. Důvodem je složitý problém s parkováním. Zahájení prací by mělo připadnout na 1. května, s termínem dokončení se začátkem hlavních prázdnin.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov